Меню

Как Консултантските Фирми Спомагат За Успешно Кандидатстване По ЕвропрограмиИскате да стартирате собствен бизнес, имате идея какво искате да направите, но нямате достатъчно финансови средства? 

Това не бива да Ви спира! Ако и Вие сте в такава ситуация, може да кандидатствате за финансиране по европрограми. 

Експертите от ФлексиПро съветват да потърсите услугите на консултантска фирма с богат опит, за да Ви съдействат с изготвянето на проект за финансиране.


Ползите на европейското финансиране за стартиране на бизнес

Използването на европейско безвъзмездно финансиране за Вашата организация има множество предимства:

  • Ще може да повишите производителността на труда, което ще Ви донесе повече приходи, както за компанията, така и за служителите;

  • Ще повишите качеството на продуктите, което ще ги направи по-атрактивни за по-голям брой клиенти;

  • Ще подобрите пазарните позиции на компанията си, както на вътрешния, така и на външния пазар;

  • Ще увеличите печалбата, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга;

  • Изпълнявайки проекта с помощта на европейските фондове, компанията Ви ще си гарантира независимост от кредитиране и ще е в състояние на сведе до минимум опасността от кредитен риск.


3 Ползи от консултантски фирми по европроекти

Работата на експертите от консултантските фирми по европроекти е да Ви спести време, да помогнат с изготвянето на проект за европейско финансиране и да направят Вашата идея реалност. 


Експертите съдействат от идентифицирането на проектната идея, през разработването на проектното предложение, входирането на готовия проект, съдействие в тръжните процедури, до финалното отчитане на проекта.


Три са основните стъпки, с които такъв тип експерти могат да са Ви от полза:


  1. Определяне на програма за кандидатстване

Първата и най-важна стъпка е да се определи най-подходящата европрограма за Вас. Консултантите могат да Ви дадат информация относно това кои са отворените програми в момента и кои предстоят да отворят в близките няколко месеца. 


След като се консултирате с експерт, заедно ще определите по коя програма е най-удачно да кандидатствате и коя ще допринесе най-много за развитието на компанията Ви. Може да очаквате пълно съдействие от консултантите по въпроси, свързани с условията за кандидатстване и определяне на реалния шанс да спечелите безвъзмездно финансиране. 


Преди да пристъпите към изготвянето на проекта е необходимо консултантът да извърши предварителна оценка, която се изразява в пресмятане на необходимия брой точки за допустимост по избраната процедура. Ако компанията Ви събира необходимия брой точки, това е добър знак, че имате реален шанс да спечелите финансиране. Експертите съветват да не пропускате тази възможност!


  1. Изготвяне на проект

Следващата стъпка е изготвянето на издържано проектно предложение. Консултантите могат да Ви съдействат изцяло за подготовката на проекта – техен ангажимент е да съставят бюджет, да окомплектоват необходимата документация, да входират проекта и да съдействат при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган. 


Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура.


  1. Управление на европроекта

Последната стъпка е помощ при управлението на проекта, след като проекта е одобрен и спечелите финансиране. 


Експертите на консултантската фирма съдействат за правилното осчетоводяване на разходите и изпълнение на заложените дейности. Организират тръжните процедури и подготвят документацията Ви за получаване на авансови, междинни и финални плащания. Поддържат проектно досие, според изискванията на съответната финансираща програма и извършват своевременен мониторинг на проектните дейности. Експертите могат да съдействат при сключването на договорите с избраните изпълнители.


Това са само част от причините да потърсите консултантска фирма, която да се заеме с бъдещото развитие на Вашата организация. Изготвянето и реализирането на проект за финансиране носи само ползи за дружествата – за Вас, за Вашата компания и за Вашите служители. А използването на специализирана помощ Ви помага както със спестено време, така и с евентуални главоболия причинени от непознаването на материята.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.

За Tursi.info

authorИдеята е да можете да поръчате лесно и бързо направата на сайт
Научи повече →Полезни статии