Меню

3 Насоки За Финансиране Чрез Европейски Програми


 
Ако и Вие искате да развивате бизнеса си, имате идеи как да разширите дейността си и да увеличите персонала и производството, значи е време да се замислите за кандидатстване по нови европейски програми, които са страхотен начин да си набавите необходимото допълнително финансиране. А в тази статия ще откриете насоки за това как идеите Ви могат да станат реалност.


Текущи, предстоящи и минали процедури за 2023г.


Текущи

Към януари 2024г., следните програми са активни и отворени, и очакват кандидатури:

 • Внедряване на иновации в предприятията – процедурата е отворена до 31.01.2024г. Могат да кандидатстват фирми със средна пазарна капитализация, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. Минималният размер на финансовата помощ, която може да се получи е 50 000лв., а максималният варира спрямо размера на предприятието.

 • Разработване на иновации в предприятията съгласно тематичните области на ИСИС – процедурата е отворена до 15.05.2024г. Могат да кандидатстват същите фирми, както в предходната процедура. Минималният размер на финансовата помощ, която е заделена е 50 000 лв, а максималният отново варира.

 • Устойчива заетост за хора в неравностойно положение – процедурата е отворена до 22.02.2024г. При нея условията са кандидатът да е работодател и кандидатът да е лице със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на държавата ни. Минималният размер на финансовата помощ, която може да се получи е 40 000лв., а максималният – 391 166лв.


Предстоящи

Очаква се Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности да отвори скоро и да започне да приема кандидатури. При нея може да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон на територията на селски район, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Процентът на финансовата помощ, която може да получите е до 50% от общите допустими разходи.


Минали

Изтекли са няколко от програмите, включително Инвестиции в технологична и екологична модернизация и Адаптирана работна среда, които вече са получили кандидатурите и предстои тяхната оценка и евентуално одобрение или отхвърляне.


Как да кандидатствате за европейско финансиране с проект?

Ако сте решили да кандидатствате за европейско финансиране, но нямате нужното време и нужните знания да изготвите сами проекта си, то тогава най-лесният, бърз и безпроблемен път е да използвате услугите на консултантска фирма. 


Консултантите са обучени да изготвят качествени проектни предложения и да отговорят на Вашите нужди. Те имат ангажимента да окомплектоват всички нужни документи, да изготвят бюджет, който ще се съгласува с Вас, а накрая ще подготвят и входират готовия проект. Това гарантирано ще Ви спести много нерви и време. 


Ето и стъпките, които е необходимо да следвате:

 1. Свържете се с консултант – Ако вече имате идея е добре да я обсъдите с експерт в изготвянето на проекти за финансиране. Ползите за бизнеса при работа с експерт по европрограми са значително по-големи, в сравнение със самостоятелно изготвяне на проект от кандидата. Все пак консултантът има солиден опит и може предварително да определи дали имате шанс за спечелване на проекта чрез извършване на финансова оценка.

 2. Информирайте се за срокове и изисквания – Консултантът ще Ви даде информация какви са сроковете за кандидатстване, какви са изискванията по конкретната процедура и как може да увеличите шанса си за одобрение на проекта. При някои процедури, изпълнението на определени критерии може да донесе допълнителни точки, което да рефлектира положително върху крайния брой точки.

 3. Съберете необходимите документи – експертът ще поиска от Вас да му предоставите пакет от документи, като например годишен финансов отчет, справка за действащите трудови договори, длъжностни характеристики на служителите, оферти за планирани за закупуване активи и др. Важно е да изпратите тези документи на консултанта възможно най-скоро, за да не бъдете притиснати от крайните срокове при изготвянето на проекта.

 4. Изготвяне и входиране на проект – когато консултантът приключи с изготвянето на проекта е време да го разпишете с електронен подпис и да го входирате в системата на ИСУН.

 5. Управление на проект – оценяването на проектното предложение може да отнеме няколко месеца. След като Вашият проект е одобрен може да използвате услугите на експерта за управлението му. Експертът може да съдейства със счетоводната и финансовата отчетност, както и с подготовката на авансовите, междинните и финалните плащания.


Какви ползи може да извлечете от европейското финансиране?

Финансирането чрез европрограми е чудесна възможност за развитие на фирмите и постигане на заложените цели. Някои от тези ползи може да видите по-долу:

 • Може да получите подкрепа за стартиращ бизнес – интересът към подпомагането на стартиращи фирми чрез европрограми е изключително висок;

 • Може да създадете нови работни места – по този начин ще увеличите капацитета на предприятието си и ще допринесете за намаляване на безработицата;

 • Може да получите достъп до нови пазари – по този начин ще  развиете и популяризирате бизнеса си на национални, регионални и световни пазари;

 • Може да получите допълнителна финансова помощ – това ще Ви помогне да реализирате планираните цели;

 • Може да повишите конкурентоспособността на бизнеса си – това води до развитие на самото предприятие.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.

За Tursi.info

authorИдеята е да можете да поръчате лесно и бързо направата на сайт
Научи повече →Полезни статии